แพ็กเกจ AIS

เน็ตไม่ลดความเร็ว

120 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 1 Mbps / 120 บาท
7 วัน
*777*7098*156778#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

220 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 4 Mbps / 220 บาท
7 วัน
*777*7154*156778#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

270 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 6 Mbps / 270 บาท
7 วัน
*777*7210*156778#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

350 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 1 Mbps / 350 บาท
30 วัน
*777*7153*156778#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

650 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*777*7159*156778#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

850 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 6 Mbps / 850 บาท
30 วัน
*777*7211*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 2.5 GB

120 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 1 Mbps / 120 บาท
7 วัน
*777*7357*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 7 GB

220 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 4 Mbps / 220 บาท
7 วัน
*777*7360*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 9 GB

270 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 6 Mbps / 270 บาท
7 วัน
*777*7363*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 7.5 GB

350 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 1 Mbps / 350 บาท
30 วัน
*777*7358*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 20 GB

650 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*777*7361*156778#

เน็ตลดความเร็ว เมื่อครบ 25 GB

850 บาท
เน็ตวันทูคอล (AIS) เน็ต 6 Mbps / 850 บาท
30 วัน
*777*7364*156778#

แพ็กเกจ TRUE

เน็ตไม่ลดความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย

129 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย / 129 บาท
7 วัน
*900*3767*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว 4 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย

229 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 4 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย / 229 บาท
7 วัน
*900*3768*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย (15วัน)

250 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 1 Mbps (15วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย / 250 บาท
15 วัน
*900*3769*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว 4 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย (15วัน)

365 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 4 Mbps (15วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย / 365 บาท
15 วัน
*900*3770*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย

380 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 1 Mbps + โทรฟรีในเครือข่าย / 380 บาท
30 วัน
*900*3771*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว (3วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย

60 บาท
เน็ตทรู(TRUE) 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว (3วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย/ 60 บาท
3 วัน
*900*3765*17631785#

เน็ตไม่ลดความเร็ว (3วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย

100 บาท
เน็ตทรู(TRUE) 4 Mbps ไม่ลดความเร็ว (3วัน) + โทรฟรีในเครือข่าย/ 100 บาท
3 วัน
*900*3766*17631785#

เน็ตลดความเร็ว

450 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 2 Mbps / 350 บาท
30 วัน
*900*8338*17631785#

เน็ตลดความเร็ว

650 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*900*8327*17631785#

แพ็กเกจ DTAC

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

100 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 512 Kbps / 129 บาท
7 วัน
*104*76*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

129 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 1 Mbps / 129 บาท
7 วัน
*104*77*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

229 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 4 Mbps / 229 บาท
7 วัน
*104*78*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

110 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 1 Mbps / 110 บาท
7 วัน
*104*378*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

210 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 4 Mbps / 210 บาท
7 วัน
*104*388*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

330 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 10 Mbps / 330 บาท
7 วัน
*104*398*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

369 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 512 Kbps / 369 บาท
30 วัน
*104*96*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

500 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 1 Mbps / 500 บาท
30 วัน
*104*97*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว โทรฟรีในเครื่อข่าย

650 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*104*98*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

330 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 1 Mbps / 330 บาท
30 วัน
*104*379*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

650 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*104*389*9192073#

เน็ตไม่ลดความเร็ว

1110 บาท
เน็ตดีเทค (DTAC) 10 Mbps / 1110 บาท
30 วัน
*104*597*9192073#
© Copyright Pro Net Siam. All rights reserved.