เน็ตลดความเร็ว

650 บาท
เน็ตทรู (TRUE) 4 Mbps / 650 บาท
30 วัน
*900*8327*17631785#

รายละเอียด

อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เมื่อครบ 20 GB ความเร็วเหลือ 128 Kbps

สมัคร